Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας μετά τις εκλογές της
13 Αυγούστου 2016 έχει ως εξής.

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Κίσσας Δημήτριος Αποστόλου Πρόεδρος
2. Μανίκας Δημήτριος Κωνσταντίνου Αντιπρόεδρος
3. Γραββάνης Γεώργιος Νικολάου Γεν. Γραμματέας
4. Παλαμάς Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Ταμίας
5. Κίσσας Προκόπιος Στεφάνου Αν. Γραμματέας
6. Θανασιάς Θεοδόσιος Αποστόλου Μέλος
7. Κισσας Παναγιώτης Δημητρίου Μέλος