Κυριακή 14 Ιουνίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

Οι νέοι των Κουμπουριανών αποφάσισαν να διοργανώσουν Λαϊκή Βραδιά με ζωντανή ορχήστρα το Σάββατο το βράδυ 8 Αυγούστου 2009 στην πλατεία του χωριού. Παρακαλούνται οι νέοι και οι φίλοι από όλα τα χωριά της περιοχής να ενισχύσουν την προσπάθειά μας.
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ