Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011

Αναβλήθηκε ο ετησιος χορός του Συλλόγου

Το Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου απανταχού Κουμπουριανιτών Τα ξακουστά Μοναστήρια "Κώστη - Σπηλιώτησσα" μετά από συνεδρίαση αποφάσισε την αναβολή του χορού του συλλόγου που ήταν προγραμματισμένος στις 17 Δεκεμβρίου 2011 λόγω της οικονομικής κρίσης. Όταν καθοριστεί η νέα ημερομηνία θα γίνει νεα ανακοίνωση αργότερα

Για το Δ.Σ. Ο πρόεδρος Δημήτριος Κίσσας και ο Γραμματέας Γεώργιος Γραββάνης